W jakiej walucie należy wykonać opłatę?
2017-11-24 16:00:00

W PLN lub Euro. Jeżeli opłatę dokonujemy w Euro należy przeliczyć złotówki na Euro po aktualnym kursie .